PULS arkitekter as arbeider med et stort spekter av oppdrag: fra mindre fritidsboliger og eneboliger til større boligprosjekter, næringsbygg og offentlige oppdrag, samt ombygging og rehabilitering av bolig- og næringsbygg.

Vi har bred kompetanse i alle prosjektets faser, fra planarbeid til detaljprosjektering og oppfølging.

Facebook
LinkedIn
#instagram